©2020 by GreenClassicHeritage

INFORMATIE

Een analyse van de luchtvervuiling door historische voertuigen uitgevoerd door het ISS (Hoger Instituut voor de Gezondheid) in Italië

gepubliceerd op 4 februari 2020 op Ruoteclassiche.it

 

Vertaling: Marc Lallemand

ASI [1] en Istituto Superiore della Sanità [2]: luchtvervuiling zijn hier de resultaten

[1] Automotoclub Storico Italiano - Historische Italiaanse Automotoclub

[2] ISS - Instituto Superiore della Sanità: Hoger Instituut voor Gezondheid

 

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de twee organisaties die in oktober 2019 is ondertekend, is bedoeld om duidelijke en correcte informatie te verschaffen over de analyse van deeltjes, stikstofoxiden en andere verontreinigende stoffen die mogelijk verband houden met emissies geproduceerd door historische voertuigen, afhankelijk van het gebruik en jaarlijks afgelegde kilometers.

 

In steden vertegenwoordigt huishoudelijke verwarming 42%, industrie 17% en landbouw 15% van de emissies. Wegtransport stoot 11% van PM10 in de lucht uit. Daarom is volgens ASI behoefte aan een globale aanpak van het probleem van luchtemissies in plaats van het stigmatiseren van historische voertuigen. De ASI vraagt ​​ook dat maatregelen worden genomen die van invloed zijn op alle bronnen die bijdragen aan luchtvervuiling.

 

Dit artikel is een samenvatting van de resultaten van het onderzoek in opdracht van de ASI van het Istituto Superiore di Sanità als een onderzoeksprogramma naar luchtverontreinigende stoffen geproduceerd door de circulatie van historische voertuigen. De resultaten werden gepresenteerdt op de internationale handelsbeurs Automotoretrò […] in Turijn.

 

 

 

Wat zijn de conclusies van het ISS?

De presentatie van de conclusies van de studie werd gedaan door Andrea Piccioli, directeur-generaal van het Istituto Superiore di Sanità, Giovanni De Virgilio, wetenschappelijk onderzoeker, en Gaetano Settimo van het Department of Exposition to Lucht, Aarde en Levensstijl bij het ISS - ministerie van Milieu en Gezondheid. Laatstgenoemde presenteerde een beknopt rapport over luchtvervuiling, verontreinigende stoffen en hun respectieve bronnen.

 

"Voor ons onderzoek - verklaarde Gaetano Settimo - hebben we ons gericht op de 11% uitstoot door autoverkeer om het cijfer te extrapoleren dat alleen verwijst naar historische voertuigen die zijn gecertificeerd op basis van hun gebruik en de afgelegde kilometers per jaar. We werkten op een steekproef van vijf Italiaanse steden. Hiermee konden we leidende principes vaststellen voor de nationale regulering van het gebruik van deze voertuigen in stedelijke gebieden". De vertegenwoordiger van het Istituto Superiore di Sanità benadrukte ook de noodzaak om de categorieën voertuigen duidelijk te onderscheiden: "De milieueffecten die moeten worden toegeschreven aan het voertuigenpark in omloop worden bepaald door verouderde voertuigen en zeker niet door gecertificeerde historische voertuigen, omdat ze een klein percentage vertegenwoordigen in vergelijking met de verouderde vloot. Deze historische voertuigen moeten worden beschermd. "

 

Welke impact door historische voertuigen ?

In dit verband is ook uitgelegd hoe emissies van voertuigverkeer omvatten ook uitlaatgassen die worden geproduceerd door de verbranding van verschillende aardolieproducten zoals benzine, diesel, aardgas en LPG, mengsels van verschillende koolwaterstoffen (die koolstof- en waterstofatomen bevatten).

 

Er zijn ook bijbehorende schuuremissies zoals mechanische schuurproducten (banden, remmen, koppeling) en slijtage van het wegdek. Slijtage is alleen significant voor emissies van deeltjes en bepaalde metalen.

 

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met verdampingsemissies, zoals producten die worden uitgestoten, zelfs wanneer het voertuig stilstaat met de motor uit, zoals benzine met een verscheidenheid aan HC (onverbrande koolwaterstoffen). Emissies door verdamping zijn alleen significant voor vluchtige organische stoffen. ‘’ Uiteraard hangt de hoeveelheid emissies van transportmiddelen ook af van de dichtheid van het in omloop zijnde wagenpark: van 38 miljoen voertuigen met een leeftijd van meer dan 11 jaar vertegenwoordigen historische voertuigen ongeveer 0,9%. Statistisch gezien rijdt in Europa 57% van de oude auto's (meer dan 30 jaar) minder dan 1.000 km per jaar. Slechts 14% overschrijdt 5.000 km. Voor een goede mechanische efficiëntie is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat deze [historische] voertuigen regelmatig moeten rijden en echte knowhow vereisen die moet worden doorgegeven aan de volgende generaties, terwijl we in dit stadium met een tekort aan gekwalificeerd personeel worden geconfronteerd.''

 

Het laatste woord aan de voorzitter van de ASI

’Dit onderzoek - aldus Alberto Scuro, voorzitter van de ASI, zal het objectieve en onmiskenbare uitgangspunt vormen voor toekomstige reflecties met de instellingen die bevoegd zijn voor wetgevende aangelegenheden. ASI en ISS hebben dus een goede manier gevonden om het systeem voor de regulering van de circulatie van historische voertuigen te moderniseren, namelijk de 400.000 gecertificeerde [historische] voertuigen (niet te verwarren met de 14 miljoen verouderde voertuigen in omloop). Bovendien hoopt de ASI de dialoog met de nationale en parlementaire autoriteiten, die al interesse en respect hebben getoond voor het historische en technologische [automobiele] erfgoed en voor de liefhebbers, te kunnen handhaven en voort te zetten. In ieder geval is er een hoog verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het milieu en het algemeen belang. ''

 

 

 

Artikel gepubliceerd op www.ruoteclassiche.it op 4/2/2020

https://ruoteclassiche.quattroruote.it/asi-e-istituto-superiore-della-sanita-inquinamento-atmosferico-ecco-i-risultati/

 

 

 

 

FACTS & FIGURES​​

Hoe vervuilend is het rijden met een klassieke wagen nu eigenlijk? Het is niet eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te formuleren. De discussie omvat meerdere aspecten.

 

Gebruik van de klassieke wagen:

 

Een een-op-een vergelijking in vervuiling tussen een klassieke en moderne wagen gaat niet op gezien het gebruik ervan aanzienlijk verschild. Eigenaars van klassieke wagens gebruiken hun voertuig slechts sporadisch en dan meestal nog niet in het drukke verkeer of een verstedelijkte omgeving. Op basis van onze Green Classic Heritage enquête rijdt het gemiddelde klassieke voertuig ongeveer 1.250 km per jaar, voor reguliere personenwagens is dit gemiddeld ongeveer 15.000 km.

 

CO2-emissies:

 

Graag plaatsen we de CO2-emissies van rijden met een klassieke wagen ook even in perspectief door deze objectief te vergelijken met de impact van enkele andere transportmiddelen gekoppeld aan vrijetijdsbesteding in onderstaande grafiek. Een koppel dat een business retourvlucht van Brussel naar New-York neemt stoot ongeveer evenveel uit dan het jaarlijks gemiddelde van 17 klassieke wagens. Enkel via Zaventem vertrekken 24,8 miljoen passagiers per jaar…als een gemiddeld passagier voor 2.000 Kg CO2 zorgt per vlucht dan veroorzaakt het vliegverkeer (enkel) vanuit Zaventem per dag 3 keer meer uitstoot dan alle 125.000 klassieke wagens in België per jaar!

 

Dit neemt niet weg dat we nog steeds de ambitie moeten koesteren om rijden met een klassieke wagen verder te vergroenen. Door het compensatie-model dat we via Greentimers voorzien een overcompensatie via aanplanting van bomen zodat elke gereden km tot een negatieve CO2 uitstoot zal leiden (per gereden 10 km zal er een jaarlijkse negatieve uitstoot worden gecompenseerd van 7,2 kg CO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderzijds stoot een klassiek wagen ook andere schadelijke stoffen uit NOx (nitrogen oxides) dewelke mee verantwoordelijke zijn voor de verontreiniging van de lucht. Hoewel we nogmaals het beperkte gebruik van klassieke wagens willen benadrukken lijken ons volgende maatregelen toch aan te raden om ook hier de impact te minimaliseren: het vermijden van de klassieke wagen te gebruiken op drukke plaatsen of momenten, het geregeld onderhoud van een klassieke wagen of het toevoegen van additieven aan de brandstof om de uitstoot te minimaliseren.