©2020 by GreenClassicHeritage

RESULTATEN ENQUÊTE

Resultaten van onze Green Classic Heritage enquête 2018 (06/11/2018 – 31/12/2018)

Aantal antwoorden: 6.778.

93% Van de personen die hebben geantwoord is van mening dat initiatieven ter bescherming van ons automobiel erfgoed ondersteund moeten worden. De meerderheid is ook van mening dat zonder actie de beperkingen om met een klassieke wagen te rijden verder zullen toenemen; een duidelijke boodschap dat er actie dient genomen te worden (vragen 1 en 2).

Over de praktische invulling van deze acties verschillen de meningen sterk.

Meer dan 60% van de respondenten zou een initiatief ondersteunen om klassieke wagens te vergroenen (vraag 3). Slechts een beperkt gedeelte (40%) is van mening dat een “groene” klassieke wagen visueel herkenbaar moet zijn (17% denkt dat hiervoor een specifieke nummerplaat de beste optie is, 23% vindt eerder dat dit via een sticker of logo identificeerbaar moet zijn – vraag 14).

M.b.t. de vraag welke manier het meest geschikt lijkt om klassieke wagens te vergroenen, denkt 27% dat een CO2 compensatie model de beste oplossing is, 64% is van mening dat de optimalisatie van de motor de betere keuze is (vraag 10).

Van de 43% die concreet actie willen ondernemen wil de overgrote meerderheid een beperkte bijdrage van 5 cent per km (of +/- 50 € per jaar) bijdragen voor CO2 compensatie (42%). Ongeveer 53% zou liever een vaste bijdrage los van het aantal gereden kilometers storten aan de VZW (vraag 4 en 5).

Niet onbelangrijk is het feit dat meer dan 60% van de respondenten zouden open staan voor een aanpassing van de motor van hun klassieke wagen, waarvan 14% zelfs de ombouw tot een elektrische aandrijving zou overwegen. Voor 30% is een aanpassing geen optie (vraag 6).

Voor diegene die een aanpassing zouden overwegen, geeft de overgrote meerderheid wel aan dat deze aanpassingen beperkt moeten zijn, omkeerbaar en met niet meer mogen kosten dan 2.000 € (vraag 6 en 8).

Het feit dat een significant gedeelte tegen enige vorm van motorische aanpassing is (30%), neemt niet weg dat een overgrote meerderheid toch gevoelig is m.b.t. dit onderwerp; de helft van alle respondenten is bereid om (op een of andere manier) een bijdrage te leveren tot dit initiatief en tot de bescherming van ons automobiel erfgoed. Voor de volledige resultaten van onze enquête kan u op onze site terecht (www.greenclassicheritage.eu).

Marc Lallemand

Green Classic Heritage VZW