Green Classic Heritage is een vzw die staat voor een positieve toekomst van automobiel erfgoed
op onze wegen vanuit een historisch, esthetisch, economisch en recreatief standpunt rekening
houdend met de impact op ons leefmilieu.


De beperkingen met betrekking tot het gebruik van klassieke voertuigen blijkt systematisch te
verstrengen.
Op sociaal vlak bestaat ook het risico dat de sympathie voor klassieke wagens (die we vandaag nog geregeld tegenkomen) zich gaat keren ten gevolge van het feit dat er eigenlijk geen verschil wordt gemaakt tussen enerzijds échte klassieke voertuigen, gebruikt voor recreatieve doeleinden, en anderzijds gewoon oude voertuigen die veelal enkel nog in gebruikt zijn vanuit een fiscaal optimalisatie standpunt.


Deze evolutie lijkt ons niet wenselijk; noch vanuit het standpunt van de liefhebber, noch vanuit de
economische impact op de sector van klassieke voertuigen die duizende lokale jobs betekent.
Anderzijds zijn we ons bewust van het feit dat er een evolutie noodzakelijk is in de context van de
energietransitie en we zijn overtuigd dat klassieke voertuigen hierin hun plaats kunnen behouden
mits een gebalanceerde en positieve benadering.


Green Classic Heritage heeft als vzw een dubbel objectief

  • de bescherming van ons automobiel erfgoed

  • de bescherming van ons leefmilieu

En we zouden op 4 focus gebieden willen werken:

  • Opzetten van een model om de uitstoot van klassieke wagens en youngtimers te 
    overcompenseren (we compenseren 250% van de uitsoot door bomen te planten);

  • Het creëren van draagvlak rond het gebruik van klassieke wagens en youngtimers op basis
    van een gedragen visie door alle betrokken partijen

  • Lobbyen voor de objectieven van de VZW

  • Ondersteunen van R&D teneinde het optimaliseren van motoren en brandstoffen voor klassieke voertuigen om de uitstoot te reduceren

Onze partners die al compenseren met Green Classic Heritage

Roadworks.JPG
Freddyfiles.JPG
 
Ardennenrennen.JPG

©2020 by GreenClassicHeritage