INFORMATIE

FACTS & FIGURES​​

Hoe vervuilend is het rijden met een klassieke wagen nu eigenlijk? Het is niet eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te formuleren. De discussie omvat meerdere aspecten.

 

Gebruik van de klassieke wagen:

 

Een een-op-een vergelijking in vervuiling tussen een klassieke en moderne wagen gaat niet op gezien het gebruik ervan aanzienlijk verschild. Eigenaars van klassieke wagens gebruiken hun voertuig slechts sporadisch en dan meestal nog niet in het drukke verkeer of een verstedelijkte omgeving. Op basis van onze GreenClassicHeritage enquête rijdt het gemiddelde klassieke voertuig ongeveer 1.250 km per jaar, voor reguliere personenwagens is dit gemiddeld ongeveer 15.000 km.

CO2-emissies:

Graag plaatsen we de CO2-emissies van rijden met een klassieke wagen ook even in perspectief door deze objectief te vergelijken met de impact van enkele andere transportmiddelen gekoppeld aan vrijetijdsbesteding in onderstaande grafiek. Een koppel dat een business retourvlucht van Brussel naar New-York neemt stoot ongeveer evenveel uit dan het jaarlijks gemiddelde van 17 klassieke wagens. Enkel via Zaventem vertrekken 24,8 miljoen passagiers per jaar…als een gemiddeld passagier voor 2.000 Kg CO2 zorgt per vlucht dan veroorzaakt het vliegverkeer (enkel) vanuit Zaventem per dag 3 keer meer uitstoot dan alle 125.000 klassieke wagens in België per jaar!

Dit neemt niet weg dat we nog steeds de ambitie moeten koesteren om rijden met een klassieke wagen verder te vergroenen. Door het compensatie-model dat we via GreenClassicHeritage voorzien een overcompensatie via aanplanting van bomen zodat elke gereden km tot een negatieve CO2 uitstoot zal leiden (per gereden 10 km zal er een jaarlijkse negatieve uitstoot worden gecompenseerd van 7,2 kg CO2)

Anderzijds stoot een klassiek wagen ook andere schadelijke stoffen uit NOx (nitrogen oxides) dewelke mee verantwoordelijke zijn voor de verontreiniging van de lucht. Hoewel we nogmaals het beperkte gebruik van klassieke wagens willen benadrukken lijken ons volgende maatregelen toch aan te raden om ook hier de impact te minimaliseren: het vermijden van de klassieke wagen te gebruiken op drukke plaatsen of momenten, het geregeld onderhoud van een klassieke wagen of het toevoegen van additieven aan de brandstof om de uitstoot te minimaliseren.

MOGELIJKHEDEN OM EEN KLASSIEKE WAGEN TE VERGROENEN​​​

 

  • LPG installatie

  • Biologische brandstoffen 

  • Optimalisatie van de uitstoot via een lambdasonde

  • ….

©2020 by GreenClassicHeritage